Płyty i blaty (lamele pełnej długości)

Płyty i blaty klejone wyłącznie po szerokości